2020 жылғы «01» қазандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Кезеңділігі: тоқсан сайын Техникалық және кәсіптік білім беру Өлшем бірлігі 2020 жыл Жылдық жоспар кезеңге арналған жоспар факт 1. Білім алушылардың орташажылдық контингенті адам 380 380 377 1 білім алушыға…

Бөлісу